Přesun na obsah

Vyhledávání

Dárkové plechovky NFA

DÁRKOVÉ

Program otevřeného filmového vzdělávání

Program

Český hraný film 1898-1970 on-line

Česká hraný film on-line

Projekt FORWARD

stránky projektu FORWARD

Evropská filmová brána

Evropská filmová brána - vstupte

Evropská filmová brána 1914

Evropská filmová brána 1914 - vstupte

Partner digitálního restaurování

bijaky

Filmarchives on-line

 

Portál Evropské filmové brány - vstupte

 

PROJEKT EVROPSKÉ FILMOVÉ BRÁNY

Frankfurt nad Mohanem (19. září 2008 ) – Práce na společném projektu Evropské filmové brány on-line /The European Film Gateway/ začala 21. září  slavnostním zahajovacím setkáním ve Frankfurtu nad Mohanem.

Po dva dny zde probíhalo setkání 20 partnerů, včetně 15 evropských filmových archivů a muzeí. Jejich cílem je vytvoření centrálního přístupu k Evropskému filmovému dědictví, který

by překonal jak jazykové bariéry tak i bariéry mezi jednotlivými institucemi.

Za koordinaci Evropské filmové brány /The European Film Gateway (EFG)/ je zodpovědný Německý filmový institut /The Deutshes Filminstitut/ . Projekt je financován
programem Evropské komise eContent plus.

Na konci tříletého projektu, v roce 2011, bude zpřístupněno profesionálům, studentům a
filmovým nadšencům více než 700.000 fotografií, plakátů, textů, audio záznamů, včetně
filmů a  filmových klipů. Počítá se, že tato platforma bude uvedena on-line v roce 2010.

Vyjasnění otázky copyrightu
Digitalizace hodnotného materiálu a jeho poskytnutí veřejnosti je filmovým archivům a muzeím velikou výzvou. Nezbytnou podmínkou plné funkčnosti Evropského filmového portálu je zajištění práv užití: „Vybudovat mechanismy k často velmi obtížné práci získávání práv k užití je jedním z pionýrských počinů EFG projektu“, říká Claudia Dillmannová, ředitelka DIF /the Deutsches Filminstitut/ a prezidentka ACE, Asociace evropských filmových archivů /the European Cinémathèques Association/. V zásadě, tento projekt otevře nové možnosti spolupráce s držiteli práv, kteří projevili zájem prezentovat svůj materiál na internetu.

Poskytovatel obsahu projektu Europeana
Zároveň bude EFG /the European Film Gateway/ hrát roli poskytovatele obsahu projektu Europeana, platformy pro kulturní dědictví Evropy. Prostřednictvím Europeany budou veškeré informace a digitální materiál, poskytnutý filmovými archivy, začleněn mezi ostatní  materiály evropského kulturního a vědeckého dědictví. Uživatelé tímto získají rychlý a snadný přístup k několika milionům digitálních souborů evropských knihoven, muzeí, archivů a audiovizuálních sbírek.

EFG takto významně přispěje k realizaci celoevropské digitální a informační sítě. Poprvé
bude mít uživatel možnost nahlédnout a vědecky pracovat s materiály všech odvětví umění
a kultury bez ohledu na přenosový formát, takže předešlé omezení analogového věku bude
překonáno.